Oxford Research skal evaluere indsatsen ’Barnets Ven’ for Red Barnet Ungdom

Barnets Ven er et rollemodelprojekt og en tidlig forebyggende indsats, hvor unge frivillige fra Red Barnet Ungdom mødes med et barn, der har brug for ekstra opmærksomhed i hverdagen. Barnet og den frivillige mødes min. 2 gange om måneden og udforsker sammen byens fritids-, forenings- og kulturliv, besøger biografen, går på café, står på skøjter osv. Siden Barnets Ven blev sat i søen for 13 år siden har RBU på forskellig vis samlet op på de erfaringer, der er gjort i projektet, senest med en evaluering i 2017.

RBU ønsker at gennemføre endnu en evaluering af Barnets ven, denne gang med mulighed for at udtale sig om indsatsens virkning og værdi med henblik på at kunne understøtte en økonomisk forankring af Barnets Ven.
Denne evaluering vil Oxford Research stå for.

Evalueringen består af tre dele med hvert sit formål:

  1. At belyse udbyttet for børnene
  2. At give viden om kommunernes perspektiv på Barnets Ven
  3. At udvikle en business case

Evalueringen af børnenes udbytte er grundstenen i den samlede evalueringen og er udgangspunktet for såvel evalueringen af kommunernes behov, som den business case, der skal udvikles.
Indsatsen og hvorvidt, den kan udfylde et behov hos kommunerne står og falder med, hvilket udbytte der skabes for de børn, der deltager i indsatsen. Derfor prioriteres denne del af evalueringen også højest.

På baggrund af evalueringen af børnenes udbytte afdækkes kommunernes behov for og syn på Barnets Ven. Fordelen ved at lægge evalueringen af børnenes udbytte først, er at det kan bruges aktivt i dataindsamlingen hos kommunerne.

Evalueringens sidste led, business casen, gennemføres på baggrund af de to første dele. Business casen vil være baseret på matchet mellem det udbytte Barnets Ven kan give de deltagende børn, og det behov kommunerne har.