Oxford Research har undersøgt Dokumentationsindsatsen, som er ét af otte initiativer under strategien ”Civilsamfundet bygger
bro”. Formålet med dokumentationsindsatsen er at undersøge sammenhængen mellem aktiv foreningsdeltagelse, frivilligt arbejde og integration.

Rapporten er baseret på data fra Medborgerskabsundersøgelsen 2014 med spørgeskemabesvarelser fra 1.597 nydanskere med ikke-vestlig baggrund, der samtidig er koblet til registerdata på individniveau. Herudover er der gennemført en kvalitativ undersøgelse blandt virksomheder, U&U vejledere, Jobcenterkonsulenter og nydanskere med i alt 85 kvalitative interview.

Se alle rapporter →