Oxford Research evaluerer Røde Kors’ familienetværk i perioden fra april 2014 til juni 2017 og Communityindsatsen primært i første halvdel af 2016. Nærværende rapport er slutrapporten for den samlede evaluering.

Formålet og ambitionen med evalueringen af Røde Kors’ familienetværk og Communityindsats er:

  1. At kvalificere og understøtte implementeringen af Røde Kors’ familienetværk gennem en løbende erfaringsopsamling og formidling til netværkene.
  2. At dokumentere virkningerne for deltagerne (forældre og børn) i familienetværkene med udgangspunkt i projektets forandringsteori.
  3. At dokumentere Communityindsatsens implementering lokalt, og hvad der er kommet ud af den.

Slutevalueringen har særligt fokus på at analysere, hvad familienetværkene bidrager til for de involverede familier, og hvordan forskellig organisering af netværkene bidrager på forskellig vis. Formålet er, at evalueringen i høj grad kan bruges i Røde Kors’ fremadrettede arbejde med at udvikle og kvalificere indsatsen med familienetværk.

Se alle rapporter →