Under strategien ”Civilsamfundet bygger bro” har Oxford Research fra 2015-2017 faciliteret et netværk for frivillige aktører på integrationsområdet for Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Formålet med netværket var at sikre erfaringsudveksling mellem aktørerne, således at det frivillige integrationsarbejde blev styrket. Dette inspirationskatalog henvender sig til aktører på det frivillige integrationsområde. Kataloget henvender sig bredt til organisationer, der arbejder med integration og skelner ikke mellem, hvilke forskellige roller frivillige og professionelle har i en organisation.

Se alle rapporter →