Knowledge for a better society

Oxford Research leverer dybdegående viden og indsigt til samfundets beslutningstagere. Vi sikrer, at beslutninger og forandringer foretages på et oplyst og veldokumenteret grundlag.

Moos-Bjerre A/S har overtaget alle aktiver og aktiviteter fra den danske del af analysefirmaet Oxford Research. Se pressemeddelelse her www.moos-bjerre.dk.

Moos-Bjerre løser analyseopgaver og yder den samme rådgivning som Oxford Research Danmark hidtil har gjort.

Hvis du har behov for undersøgelser og analyser henviser vi til Moos-Bjerre A/S på hjemmesiden: www.moos-bjerre.dk eller direkte kontakt til administrerende direktør Michael Moos-Bjerre på mail: michael@moos-bjerre.dk

I Norge og Sverige fortsætter Oxford Research som selvstændige virksomheder og servicerer deres kunder som hidtil. For kontakt til Oxford Research Sverige: https://oxfordresearch.se/ og for kontakt til Oxford Research Norge: https://oxfordresearch.no/

YDELSER

Kontakt

Oxford Group A/S
Vesterbrogade 149,
bygning 12, 3. th.
1620 København V
Danmark

+45 33 69 13 69
office@oxfordresearch.dk
CVR: 26161061