Skal der tages vigtige beslutninger eller sættes nye initiativer eller projekter i gang er det afgørende, at det gøres på et oplyst og veldokumenteret grundlag.

Ændringer i den politiske situation, ny lovgivningen eller anden social udvikling kan også skabe behov for øget viden inden for et bestemt emne.

Hos Oxford Research er vi erfarne i at foretage systematiske analyser og kortlægninger af komplekse områder og problemstillinger. Vi hjælper dig og din organisation med at opnå den nødvendige indsigt og overblik, der sikrer, at I træffer bæredygtige beslutninger. Via veldokumenterede konklusioner og handlingsanvisende anbefalinger sikrer vi ligeledes, at vores analyser er til handle på for jer og ikke ender som ’viden til hylden’.

I vore analyser og kortlægninger kombinerer vi altid forskellige kilder og dataindsamlingsmetoder for at sikre validitet og repræsentativitet. Vi har et stort hold af dygtige medarbejdere specialiseret inden for samfundsvidenskabelige metoder og med forskellige faglige baggrunde i bl.a. statskundskab, sociologi, antropologi, geografi, folkesundhedsvidenskab og økonomi. Vores metodeværktøjskasse er således særdeles omfangsrig og indeholder alt fra fokusgrupper, dybdeinterview, observation og feltstudier til spørgeskemaundersøgelser, registerdataanalyse, fremskrivninger og scenarieudvikling.

Vi formidler og præsenterer naturligvis analysen på en måde, der passer til netop din organisation og den specifikke kontekst analysen skal indgå i.

Kontakt os