Læs med her og mød vores nuværende praktikanter. Find ud af, hvorfor de har søgt praktik hos Oxford Research, og hvilke projekter samt arbejdsopgaver de bl.a. har haft indtil videre under deres praktikforløb.

Vil I starte med at fortælle lidt om jer selv?

Cecilie: Jeg er i gang med min kandidat i sociologi ved Københavns Universitet, hvor jeg næste semester skal skrive speciale. Jeg har gennem min uddannelse i sociologi været på udveksling to gange – på min bachelor var jeg i Seoul, og på min kandidat var jeg i Berlin. Jeg bor på Nørrebro og er glad for at gå til koncerter, være sammen med mine venner og klatre! 

Anna: Jeg har en bachelor i sociologi og er ved at færdiggøre min kandidat i sociologi på Københavns Universitet. Jeg har udskudt nogle fag for ikke at have så travlt, så jeg er færdig om et års tid. Det her semester er jeg i praktik i Oxford Research, men har også nogle fag ved siden af på uni. Jeg er født og opvokset i København, elsker dårlig reality og at drikke øl med venner.

Morten: Jeg studerer Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, hvor jer er i gang med 3. semester af kandidaten. Jeg er vokset op i Roskilde, hvorefter jeg flyttede til Odense for at læse min bachelor, og nu bor jeg på Østerbro. Jeg sætter pris på at være aktiv, hvor jeg spiller lidt fodbold, og sidste sommer fik jeg en nyopdaget interesse for Spikeball.

Kan I fortælle lidt om, hvorfor I valgte at søge praktik hos Oxford Research?

Cecilie: Jeg valgte at søge praktik hos Oxford Research, fordi jeg synes, det er nogle vildt spændende områder, som de beskæftiger sig med. Jeg har selv en stor interesse indenfor social- og velfærdsområderne, hvorfor det var et godt match! Jeg havde lyst til at forbedre mine metodiske og analytiske færdigheder, som jeg har tillært mig gennem studiet. Derudover havde jeg motivation for at få erfaring med konsulentrollen for at se, om det kunne være noget for mig.

Anna: Jeg valgte at søge praktik i Oxford Research, fordi jeg synes de områder, de arbejder inden for er mega spændende og ikke mindst vigtige! Jeg kan godt lide at arbejde med projekter og områder, som ’gør en forskel’. Derudover er det en arbejdsplads, hvor man som praktikant bliver inddraget meget i projekterne på lige fod med de fuldtidsansatte, og jeg synes, det er fedt at mærke, at ens inputs bliver værdsat og lyttet til! Jeg kan derudover også godt lide, at der er fokus på, at projekterne både har en forskningsmæssig kvalitet, men at de også skal være anvendelige for den pågældende kunde.

Morten: Jeg valgte praktik hos Oxford Research, da jeg længe har været interesseret i at blive klogere på arbejdet som konsulent. Jeg synes, det er nogle spændende projekter og en bred vifte af velfærdsområder, som Oxford Research er involveret i. Derudover blev jeg motiveret af deres tilgang til at lave analyser med stor fokus på faglig forskningsmæssig kvalitet samt en opmærksomhed på, at deres arbejde skal føre til konkrete anbefalinger og strategier. Jeg så også Oxford Research som et sted, hvor jeg kunne anvende og videreudvikle mine metodiske og analytiske kompetencer. Jeg fik også et indtryk af, at Oxford var et sted, der involverede praktikanter i stort og småt, og der derfor var mulighed for at få meget ansvar.

Kan I fortælle om et konkret projekt og de arbejdsopgaver, I har haft i forbindelse med det?

Cecilie: Jeg er lige ved at afslutte en indledende del af et større EU projekt. Her sidder jeg helt konkret med en masse EU dokumenter og laver en større dokumentanalyse, der skal forbedre samarbejde på tværs af landegrænser indenfor EU. Næste trin i projektet er at indsamle kvalitativ data gennem interviews – her skal jeg først og fremmest være med som observant, men skal efterfølgende overtage rollen som interviewer. Snart opstarter jeg på et andet projekt, hvis formål er at forbedre den pædagogiske praksis i daginstitutioner og fritidshjem i Århus. Her skal jeg med på case-besøg, afholde workshops og efterfølgende analysere data. Jeg glæder mig meget til at komme med ud på den anden side af computeren, og møde nogle af de mennesker, der er en del af min analyse. 

Anna: Jeg sidder med på forskellige ting; jeg har været med til at skrive et tilbud til et krisecenter omkring en evaluering af materiale til børn og kvinder. Herudover er jeg med på et projekt omkring mindre virksomheders oplevelser med import og eksport til Storbritannien efter Brexit. Desuden skal jeg være med på et projekt for Medierådet omkring børn og unges digitale dannelse. Mine arbejdsopgaver i projekterne har været alt fra desk research, identificering og kontakt til relevante interviewpersoner, deltagelse i interview, rapportskrivning og meget andet.

Morten:  Jeg er for nuværende tilknyttet flere projekter. På det ene projekt er jeg med til at afdække viden om området ”Undesired Foreign Funding”. Her er jeg med til at finde de førende forskere og eksperter på området, der skal samles til en fælles europæisk konference. På et andet projekt er jeg med til at udarbejde en organisationsevaluering. Her har min rolle været at få kontakt til medarbejdere i organisationen samt interessenter, der er direkte involveret med organisationen. Mine arbejdsopgaver bliver derudover at være med til at facilitere interviews, transskribere interviews, analysere tematiske fund, afrapportere og være med til at udarbejde forskellige afsnit til rapporten. Jeg får dermed lov til at være med i projektet fra start til slut.

Hvad har indtil videre været det fedeste ved at være i praktik hos Oxford Research?

Cecilie: Det fedeste ved at være i praktik hos Oxford Research er helt klart den meget alsidige hverdag – der rummer mange forskellige spændende projekter. Jeg synes, det er fedt som praktikant at få tildelt en masse ansvar og indgå som en vigtig arbejdsressource i projekterne. Derudover, er jeg virkelig glad for mine søde medpraktikanter – det er rart at være et lille tryghedsteam, der kan lufte stort og småt for hinanden. Alle de andre på kontoret er selvfølgelig også rigtig søde, og jeg er glad for, at der er en så hyggelig og uformel stemning på kontoret. Som praktikant hos Oxford Research får man desuden tildelt en mentor, der følger en løbende og som man undervejs kan bruge til vejledning og sparring.

Anna: Det er fedt at have en meget dynamisk hverdag, hvor to dage ikke er ens – det trives jeg godt i. Som jeg tidligere nævnte, er det også rigtig fedt at blive inddraget i projekterne på lige fod med andre og ikke ‘bare’ som praktikant. Det er også dejligt, at der altid er en hyggelig stemning på kontoret og plads til grin og gode snakke over kaffemaskinen eller fredagsøl. Derudover er jeg enig med de to andre i, at det er rart at vi er flere praktikanter og har hinanden!

Morten: Jeg elsker at dagene i Oxford Research er så forskellige. Derudover er det fedt, at der i Oxford Research er et meget fladt hierarki, hvor man ikke går op i, hvem man lige får stillet de dumme spørgsmål til samt hvor alle kan snakke sammen om stort og småt både til frokost eller over en øl om fredagen. Derudover har det været fedt at starte i et praktikantteam med to virkelig søde og kloge medpraktikanter, hvor vi lidt gennemgår en udvikling på samme tid.

Ping Pong: 3 nøgleord om hinanden

Cecilie

Om Morten: Bonder med alle med selv den mindste interesse for fodbold, kaffeansvarlig, fan af havregryn

Om Anna: Spinner tit kl 7 om morgenen, cute, har sin drikkedunk med sig overalt

Anna:

Om Cecilie: Klatretøsen 2.0, god energi, skifter hårfarve tit

Om Morten: Tager altid metro når det regner en lille smule, sjov, kan ikke holde på en blyant

Morten:

Om Anna: Glad for håndcreme, smittende humør, initiativrig 

Om Cecilie: Spiser ALTID 2x frokost, SoMe-ansvarlig, gennemgående rar person

_