Oxford Research tilbyder strategisk rådgivning og sparring. Vi bistår dig og din organisation og hjælper jer på vej i strategiske beslutnings- og udviklingsprocesser.

Strategisk udviklingsarbejde involverer ofte en interaktiv og involverende proces, hvor vi arbejder tæt sammen. Dels om at skabe det rette vidensgrundlag og om at kortlægge jeres behov, betingelser og mål. Det tætte samarbejde skal også sikre, at de rette interessenter og aktører involveres undervejs i processen og får ejerskab til de beslutninger og strategier processen skal munde ud i. Vi kan ligeledes afslutningsvis hjælpe jer med at få formuleret og udarbejdet konkrete forslag til strategier, handleplaner, road maps m.v. på baggrund af processen.

Kontakt os