Markedsanalyser

Vi foretager analyser af markeder og strukturer i de markeder, som reguleringen påvirker med henblik på at afdække betydningen af reguleringen for markeder og markedsadfærden.

Vi afdækker barriererne som reguleringen kan udgøre for eksempel for markedsadgang og innovation. Vi rådgiver om design af reguleringen, der minimerer barriererne.

Relevante rapporter