Oxford Research har i perioden 2016-2019 løbende fulgt programmet Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS) via årlige procesevalueringer og populationsundersøgelser. Denne rapport er en afsluttende erfaringsopsamling, som særligt beskæftiger sig med, hvordan bevægelsesindsatser bedst muligt implementeres i grundskolen med udgangspunkt i erfaringerne fra programmet.

Dansk Skoleidræt og TrygFonden er gået sammen om programmet Sunde Børn Bevæger Skolen (SBBS), der består af seks forskellige indsatser, som har til formål at understøtte skolernes arbejde med bevægelse i hele skoledagen. Fælles for indsatserne er, at formålet er at få flere børn til at bevæge sig mere i løbet af skoledagen, både til og fra skole, i undervisningen samt i pauserne i løbet af skoledagen og derigennem fremme sundhed, trivsel og læring blandt børnene. I denne rapport samler Oxford Research op på erfaringerne fra programmet og fokuserer særligt på, hvordan bevægelsesindsatser bedst muligt implementeres i grundskolen med udgangspunkt i erfaringerne med programmet.

 

Se alle rapporter →