Oxford Research har på baggrund af et omfattende kvalitativt datamateriale undersøgt, hvilke faktorer der har betydning for et godt lærerarbejdsliv. Undersøgelsen er foretaget for Danmarks Lærerforening og er en gentagelse af en undersøgelse foretaget i 2002.

Se alle rapporter →