Oxford Research har undersøgt, hvordan landets grundskoler og gymnasier arbejder med talentudvikling og talentprogrammer indenfor de naturvidenskabelige fag i grundskolen og på gymnasiale uddannelser.

Analysen blev gennemført for Undervisningsministeriet, og skulle danne udgangspunkt for udviklingen af en national talentudviklingsstrategi, herunder udvikling af nyt målrettet undervisningsmateriale, vidensnotater om talentudvikling og det fremtidige udbud af talenttilbud såsom fysikolympiader og lignende. Analysen havde endvidere til fokus at undersøge, hvordan landets talenter blev vejledt om deres videre uddannelsesvalg, og hvad der lå til grund for deres efterfølgende valg.

Se alle rapporter →