Konsekvensvurdering af regulering

Vi foretager analyser af om reguleringen på specifikke områder opnår de opstillede mål med reguleringen og af regelefterlevelsen. Vi tilbyder at beregne de administrative byrder af reguleringen og de videre erhvervs- og samfundsøkonomiske konsekvenser ved regulering.  

Vi tilbyder også vores kunder at foretage målrettede eftersyn af reguleringen på specifikke områder for eksempel med hensyn til kompleksiteten i reguleringen. Et sådant eftersyn kan danne grundlag for en forenkling af reguleringen og for at stille skarpt på de regulatoriske redskaber som er egnede til at nå de regulatoriske mål og balancere hensynene i lovgivningen.

Relevante rapporter