Oxford Research evaluerer løbende indsatsen "Sig det til nogen". Indeværende rapport er en midtvejsevaluering, som har til formål at indsamle viden og dokumentere indsatsen. Rapporten evaluerer herunder den udviklede og afprøvede tilgang til ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder uden krisecenterophold, med henblik på at tilbuddet eventuelt kan udrulles til andre steder af landet.

Initiativet ‘Sig det til nogen’ er et 3-årigt udviklingsprojekt, hvor tre kvindekrisecenter etablerer ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder samt pårørende til voldsudsatte. Indsatsen indeholder både muligheden for individuel og grupperådgivning samt psykologbehandling. Evalueringen gennemføres som en virkningsevaluering med brug af progressionsværktøjet Empowerment Star og en række kvalitative interviews med ledere, rådgivere og kvinder og pårørende, som modtager rådgivning. Formålet er at indhente erfaringer om, hvordan ambulant rådgivning virker, hvilke målgrupper, der bruger det, og om der er basis for forankring af projektet.

Se alle rapporter →