Oxford Research har i samarbejde med RAND Europe og Alternative and Response Women’s Association gennemført en undersøgelse af hvilke faktorer, der fremmer, at folk som bevidner partnervold, handler, støtter og evt. går til de relevante myndigheder. Undersøgelsen er gennemført for Det Europæiske Institut for Ligestilling (EIGE) i 2019 - 2020.

Undersøgelsen identificerer de vigtigste faktorer, der fremmer, at folk som er vidner til partnervold står frem, samt hvilke arenaer det oftest forekommer i. Undersøgelsen bidrager med ny relevant viden til feltet omkring forebyggelse af partnervold, og på den baggrund anbefalinger til medlemsstaterne om, hvordan man kan gøre det lettere for folk, som bevidner vold, at handle og rapportere om partnervold.

Undersøgelsen trækker på desk research på tværs af EU og dybdegående kvalitativ forskning i Danmark, Tyskland, Frankrig og Portugal blandt vidner, fagprofessionelle og repræsentanter for den generelle befolkning.

Rapporten kan læses her

Har du nogle spørgsmål til området eller rapporten, er du velkommen til at kontakte senioranalytiker Clara E. Ellegaard