Oxford Research har i perioden 2016 til 2019 gennemført en evaluering af den nationale handlingsplan omkring vold i nære relationer og i familien.

Handlingsplanen bestod af en række indsatser, aktiviteter samt en kampagne, herunder tre pilotinitiativer, som omhandlende stalking, kærestevold, vold mod mænd. De tre pilotinitiativer blev evalueret i dybden med fokus på effekt, implementering og økonomi. Evalueringen dannede på den baggrund vidensgrundlag for Ligestillingsministeriets og den tværministerielle arbejdsgruppes videre beslutning om støtte til initiativerne.

Evalueringen af pilotprojekterne har til formål at afdække følgende:

• Om indsatsen virker.
• Hvordan indsatsen implementeres, og hvad der fremmer og hæmmer implementeringen.
• Hvad det koster at drive indsatsen.

Se alle rapporter →