I Oxford Research har vi undersøgt, hvordan 73 skilsmissefamilier oplever Familieretshuset, når den tiltænkte reform er fuldt implementeret.

2019 blev der indført en stor reform på det familieretlige område. Reformen indebærer en omfattende ændring af det familieretlige system, herunder nedlæggelsen af Statsforvaltningen og etableringen af to nye myndigheder, Familieretshuset samt Familieretten.

Det nye system er stadig under opbygning. Siden etableringen af Familieretshuset er der pågået et omfattende arbejde med at beskrive serviceniveauet for tilbud til forældre og børn på området for børn og forældreansvar (BOF) i Familieretshuset, som endnu ikke er fuldt implementeret. I løbet af sommeren 2020 blev der igangsat en test af det beskrevne serviceniveau i Familieretshuset i projekt ”Test af Serviceniveau”. I projekt ”Test af Serviceniveau” har Familieretshuset gennemført 73 sager efter det nye serviceniveau.

Formålet er at få erfaringer med at arbejde på denne måde, at indhente viden om, hvad det kræver af ressourcer, samt at få viden om, hvordan det opleves for brugerne (børn og forældre), når sagsbehandlingen foretages ud fra en fuldt implementeret reform. Formålet med denne analyse er at afdække forældrenes oplevelse af sagsforløbet i Familieretshuset. Det er oplevelsen for de familier, som indgår i pilotprojektet og dermed oplever et sagsforløb, som det skal se ud, når reformen er fuldt implementeret.

Vi har undersøgt familiernes oplevelse fra start til slut i et sagsforløb fordelt på tre faser, som ses i figuren herunder. Familierne er fulgt tæt, så vi løbende har hørt om deres oplevelser.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte chefanalytiker Nete Krogsgaard Niss.

Se alle rapporter →