I samarbejde med Børnerådet har vi identificeret og samlet gode eksempler på tværs af kommuner.

Der findes mange gode eksempler på vellykket børne- og ungeinddragelse i kommunerne. Fra corona-evaluering blandt børnehavebørn, der fører til ændringer i hverdagen, til børne-/ungebyråd, der har reel indflydelse på lokalpolitikken. Børneinddragelse øger kvaliteten i kommunernes kerneydelser og indsatser til børn og unge, og det er for mange i kommunerne en øjenåbner, hvor stor en forskel det gør, når man hører godt efter, når børnene taler.

Kommunernes erfaringer med børneinddragelse er aldrig før blevet samlet, så andre kan få glæde af dem. Derfor vi i samarbejde med Børnerådet kortlagt kommunernes arbejde med børneinddragelse og samlet de gode eksempler, så andre kan finde inspiration i dem på tværs af kommunegrænser.

Rapporten er opdelt i to dele: en kortlægning af kommunal børneinddragelse + 17 kommunale eksempler på børneinddragelse. Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte chefanalytiker Clara Emilie Ellegaard.

Se alle rapporter →