NYHEDER

Filtrer

Oxford Research evaluerer puljen ”Forstærket indsats over for storrygere” for Sundhedsstyrelsen. Puljen har et todelt fokus. Den ene sætter fokus på at styrke det formaliserede samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital, omkring rygestopindsatsen over for storrygere. Den anden afsøger nye arenaer og målgrupper for rygestopaktiviteter fx på væresteder.

Det er svært at stoppe!

Vanens magt er stor. Frygten for privatlivets fred større. Ledelsens betydning størst.