NYHEDER

Filtrer

Oxford Research har for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) udarbejdet en international analyse af ligestilling i forskning i Finland, Nederlandene, Schweiz og Østrig. Formålet med analysen var at undersøge, hvordan man i andre europæiske lande arbejder med at øge antallet af kvinder i forskning og med at integrere kønsaspektet i forskningen.

Køn og ligestilling i forskning

I Danmark opnår flere kvinder end mænd i dag en kandidatgrad, og der er også god kønsbalance på ph.d.-niveau. Efterhånden som man bevæger sig op ad den akademiske karrierestige, falder balancen imidlertid. Den manglende kønsbalance i forskning kan risikere at spænde ben for Danmarks ambitioner om at være et førende videnssamfund med forskning i verdensklasse. Derfor skal Oxford Research i foråret 2015 undersøge, hvad man gør i andre europæiske lande for at overvinde barrierer for øget ligestilling og kønsbalance i forskning.

EIGE rammekontrakt

Oxford Research er blevet valgt til at lede indsamling af oplysninger og udveksling af forskningsrelaterede ydelser i Danmark og Sverige på vegne af Det Europæiske Institut for Ligestilling.