EIGE rammekontrakt

Oxford Research er blevet valgt til at lede indsamling af oplysninger og udveksling af forskningsrelaterede ydelser i Danmark og Sverige på vegne af Det Europæiske Institut for Ligestilling.

Oxford Research er førende inden for kønsforskning, ligestilling og ligestillingsvurdering. Vi vil fortsat være aktiv i området ved at støtte Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder med en vifte af tjenester, herunder:

  • Identifikation af huller i indsamling og ajourføring af databasedata
  • Indsamling og kortlægning af oplysninger og data om bestemte områder, herunder lovgivning, politikker, interessenter og aktører, praksis og tendenser
  • Indsamling af data, information, og dybdegående synspunkter fra de kompetente myndigheder og civilsamfundet
  • Give ekspertanmeldelser og indsamling af teoretiske diskussioner, litteratur, politik og lovgivningsmæssige udvikling

Foreløbigt har opgaverne i henhold til kontrakten været inden for områderne ‘vold mod kvinder’ og ‘sammenhængen mellem ligestilling og udgifter til offentlige infrastrukturer’.

Det Europæiske Institut for Ligestilling – EIGE er et EU-agentur støttet af medlemsstaterne til at fremme ligestilling mellem kønnene. Som en del af EIGE målsætning om at fremme ligestilling mellem kønnene, indsamler, analyserer og præsenterer EIGE sammenlignelige data om ligestilling mellem kønnene. Se mere her.