Oxford Research har for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) udarbejdet en international analyse af ligestilling i forskning i Finland, Nederlandene, Schweiz og Østrig. Formålet med analysen var at undersøge, hvordan man i andre europæiske lande arbejder med at øge antallet af kvinder i forskning og med at integrere kønsaspektet i forskningen.

Analysen viser, at de lande, der fra central side har haft fokus på at fremme ligestilling i forskning, øger andelen af kvindelige professorer. Analysen viser også, at fokus i disse år flytter sig fra at få den enkelte kvindelige forsker ind i forskningsverdenen (“fixing the women”), til at forskningsverdenen skal have rammebetingelser, der er attraktive for kvindelige forskere (“fixing the institutions”).

Med udgangspunkt i analysen har DFiR givet en afrapportering på analysen til uddannelses- og forskningsministeren i rapporten ‘Et internationale perspektiv på køns- og ligestillingsudfordringer i forskningen’.

Begge publikationer findes på DFiR’s hjemmeside: http://ufm.dk/aktuelt/nyheder/2015/et-internationalt-perspektiv-pa-kons-og-ligestillingsudfordringer-i-forskningen