NYHEDER

Filtrer

Oxford Research vil i perioden 2016-2019 evaluere i alt 14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme på vegne af Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet. Initiativerne spænder bredt og inkluderer bl.a. strategisk samarbejde med lokale myndigheder og institutioner, udbredelse af viden om bekymringstegn og handlemuligheder samt borgerrettede initiativer.

Midtvejsevaluering af Socialstyrelsens indsats mod radikalisering og ekstremisme hos unge

Oxford Research har på vegne af Socialstyrelsen, gennemført en midtvejsevaluering af projektet ’Helhedsorienteret forebyggelse af ekstremisme’.