Oxford Research vil i perioden 2016-2019 evaluere i alt 14 initiativer til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme på vegne af Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet. Initiativerne spænder bredt og inkluderer bl.a. strategisk samarbejde med lokale myndigheder og institutioner, udbredelse af viden om bekymringstegn og handlemuligheder samt borgerrettede initiativer.

I forbindelse med regeringens handleplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme er der igangsat i alt 19 initiativer. Oxford Research skal over en treårig periode evaluere 14 af disse initiativer, som gennemføres i regi af Udlændige-, Integrations og Boligministeriet (UIBM), Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Politiets Efterretningstjeneste (PET).

De 14 initiativer inkluderer rådgivning på strategisk niveau, opkvalificering af fagpersoner og borgerrettede initiativer – heriblandt uddannelse af mentorer, forældrecoaches og medarbejdere på et nyetableret exit-center.

Samtlige initiativer evalueres ved brug af både kvantitative og kvalitative metoder, som er skræddersyet til de enkelte indsatser. På tre af de borgernære indsatser gennemføres der blandt andet en effektevaluering, som skal skabe viden om indsatsernes virkning på borgernievau. Derudover gennemføres der en tværgående impact-analyse, som har til formål at afdække indsatsernes samlede betydning på samfundsniveau.