YDELSER

Research

Oxford Research tilbyder skræddersyede evalueringer og effektmålinger. Vi lægger vægt på at vores evalueringer skal give mest mulig læring for de involverede.

Skal der tages vigtige beslutninger eller sættes nye initiativer eller projekter i gang er det afgørende, at det gøres på et oplyst og veldokumenteret grundlag.

Udvikling

I Oxford Research kan vi hjælpe med at facilitere udviklings- og innovationsprocesser eller bistå jer med implementeringen af konkrete initiativer og indsatser.

Oxford Research tilbyder strategisk rådgivning og sparring. Vi bistår dig og din organisation og hjælper jer på vej i strategiske beslutnings- og udviklingsprocesser.