Oxford Research evaluerer puljen ”Forstærket indsats over for storrygere” for Sundhedsstyrelsen. Puljen har et todelt fokus. Den ene sætter fokus på at styrke det formaliserede samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital, omkring rygestopindsatsen over for storrygere. Den anden afsøger nye arenaer og målgrupper for rygestopaktiviteter fx på væresteder.

I 2013 lancerede den daværende regering sit sundhedspolitiske udspil “Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen”. Udspillet indeholder nye initiativer, der på forskellig vis skal styrke borgerperspektivet og forbedre samarbejdet mellem aktørerne i det komplekse sundhedsvæsen. Storrygerpuljen er en del af dette udspil.

Storrygerpuljen består af to puljer; kommunepulje og organisationspulje. Formålet med kommunepuljen er at styrke det formaliserede samarbejde mellem kommune, almen praksis og hospital omkring opsporing, rekruttering og henvisning af storrygere til kommunale rygestoptilbud. Formålet med organisationspuljen er at udvikle og støtte rygestopaktiviteter i andre arenaer, end der hvor de kommunale rygestoptilbud oftest er.

Oxford Research evaluerer puljen i perioden 2014-2018.

Midtvejsevalueringen kan downloades her

Slutevalueringen kan downloades her