Dette er en evaluering er initiativerne under puljen ”Forstærket indsats over for storrygere”.

Initiativerne bestod bl.a. af en kommunepulje og en organisationspulje. Målet med udmøntningen af puljen målrettet kommunerne var at styrke indsatsen for at rekruttere og hjælpe storrygere til rygestop, herunder særligt at udvikle og implementere en velfungerende infrastruktur med en klar henvisningsstruktur mellem kommuner, sygehuse og almen praksis, der kunne udbredes og fortsætte efter støtteperiodens afslutning. Formålet med organisationspuljen var at afprøve nye arenaer og metoder, der kunne supplere rygestopindsatserne i det kommunale og regionale sundhedsvæsen.

Se alle rapporter →