Oxford Research har i perioden 2014-2018 evalueret to delpuljer under puljen ”Forstærket indsats over for storrygere”. Formålet med evalueringen er at opgøre og forklare resultaterne af de to delpuljer i ni kommuneprojekter og syv organisationsprojekter samt at samle erfaringer fra projekterne og pege på afgørende faktorer for en succesfuld implementering og forankring af indsatsen

I 2013 lancerede den siddende regering sit sundhedspolitiske udspil ”Mere borger, mindre patient – et stærkt fælles sundhedsvæsen”. Udspillet indeholdte i alt 600 mio. kr. til nye initiativer, der på forskellig vis skulle styrke borgerperspektivet og forbedre samarbejdet mellem aktørerne i det komplekse sundhedsvæsen. ”Forstærket indsats over for storrygere” udgjorde 42 mio. kr. af udspillet. Puljen ”Forstærket indsats over for storrygere” bestod bl.a. af en kommunepulje og en organisationspulje, og det er disse to puljer, evalueringen omhandler. Målgruppen for begge delpuljer er storrygere og gravide, der ryger.

Se alle rapporter →