Oxford Research skal i samarbejde med Syddansk Universitet evaluere LAG-ordningen under det danske landdistriktsprogram.

De 26 Lokale Aktions Grupper (LAG’er) i Danmark støtter lokale projekter ud fra deres kendskab til lokalområdets særlige udfordringer og løsninger. Samlet set er LAG-ordningen et vigtigt redskab til at støtte udviklingen af landdistrikterne og her fem år inde i programperioden, hvor de første effekter har vist sig, gennemfører Oxford Research nu en evaluering af effekter og målopfyldelse. Oxford Research er ansvarlige for evalueringen med SDU som underleverandør.

Gennemførelsen af LAG-projekter er med til at styrke det enkelte lokalområdes identitet og bidrager både til erhvervsudvikling, rammevilkår, turisme og bosætning. LAG’erne er blevet vigtige knudepunkter i lokaludviklingen. Der er i mange henseende tale om en indsats som ofte er svært målbar og som har mange afledte effekter, hvilket stiller særlige udfordringer til en god og retvisende evaluering.

Der er efterhånden etableret et solidt kendskab til metoden og til dens gavnlige effekter i landdistriktsudvikling og Oxford Research’s evaluering fokuserer derfor på de opnåede resultater i programperioden 2014-2020.

De centrale fokuspunkter i evalueringen er:

  • I hvilket omfang har LAG-ordningen støttet lokaludviklingen i landdistrikterne?
  • I hvilket omfang har LAG-ordningen bidraget til at fremme innovation?

Herudover vil evalueringen redegøre for effektskabelse, omkostningseffektivitet og målopfyldelse. Evalueringen vil både undersøge den samlede nationale fremdrift og effekt såvel som for de enkelte LAG’er hver især.