I dette bilag har Oxford Research formidlet udvalgte resultater af den spørgeskemaundersøgelse, som er blevet udført i forbindelse med evalueringen af LAG-ordningen. Spørgeskemaet er blevet sendt til kontaktpersonerne for i alt 558 afsluttede LAG-projekter.

Se alle rapporter →