Oxford Research har i samarbejde med Syddansk Universitet gennemført en evaluering af LEADER-indsatsen under Landdistriktsprogrammet 2014-2020, som udmøntes gennem de lokale aktionsgrupper (LAG’erne). Evalueringen udføres for Erhvervsstyrelsen og indgår i en samlet evaluering af Landdistriktsprogrammet, som gennemføres i regi af Landbrugsstyrelsen og EU-kommissionen.

I Danmark er der 26 LAG’er, som dækker 56 kommuner samt de 26 småøer. Til sammen har de givet tilsagn til 1164 projekter, hvoraf 567 er afsluttede ved udgangen af 2018. I forhold til forrige programperiode har det været målet med LAG-indsatsen i denne periode, at indsatsen i højere grad skulle være målrettet erhvervsudvikling og jobskabelse, mens at programmet fortsat skulle give plads til rammevilkårsprojekter, der sigter mod at forbedre levevilkår og områdernes attraktivitet. Formålet med nærværende evaluering er at vurdere LAG/LEADER-indsatsens bidrag til erhvervsudvikling og forbedrede rammevilkår i landdistrikterne.

Se alle rapporter →