For HK Hovedstaden har Oxford Research undersøgt oplevelser med seksuelle krænkelser blandt foreningens medlemmer.

Undersøgelsen viser blandt andet, at 11 procent af medlemmerne har oplevet seksuelle krænkelser på deres arbejdsplads i løbet af det seneste år.

Det er især de unge, der oplever krænkelser: 39,6 procent af de 15-19-årige, 32,6 procent for de 20-24-årige og 30,4 procent 25-29-årige.

Samtidigt viser undersøgelsen, at 12 procent af kvinderne har været udsat for en krænkelse inden for det seneste år. Det samme gælder 9 procent af mændene.

Medlemmer, der hører under LGBT-gruppen, er i højere grad blevet udsat for en krænkelse end de, der ikke tilhører LGBT-gruppen. 19,7 pct. af medlemmerne, der tilhører LGBT-gruppen, har svaret, at de har været udsat for en krænkelse i løbet af de seneste 12 måneder

De seksuelle krænkelser i undersøgelsen dækker over vittigheder med seksuelle undertoner eller kommentarer, som er oplevet som seksuelt krænkende, blikke eller stirren, som er oplevet som seksuelt krænkende samt uønskede berøringer.

46 pct. af de medlemmer, der har været udsat for en krænkelse, har ikke gjort noget.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Rikke Lynge Storgaard.