For Eurofound har Oxford Research deltaget i en undersøgelse på tværs af europæiske lande.

Denne undersøgelse har undersøgt tre typer af kønsbetingede gennemsigtighedsforanstaltninger, som 13 EU-medlemsstater og Storbritannien har indført for at sikre retten til lige løn for mænd og kvinder: ret til at indhente oplysninger, kønslønningsrapporter og lønrevision. Baseret på national forskning og 124 interviewbaserede observationer med ledelser og medarbejderrepræsentanter, har undersøgelsen til formål at vurdere omkostningerne ved disse instrumenter, og om og hvilken slags fordele de interviewede aktører har forbundet med dem.

OBS! Dette er et working paper – ikke den fulde undersøgelse. 

Har du spørgsmål til evalueringen, er du velkommen til at kontakte analytiker Amanda Thor Andersen.

Se alle rapporter →