Oxford Research har fulgt og evalueret kampagnen om Ret til Ligestilling over en 3-årig periode. Ret til Ligestilling blev igangsat af Ligestillingsafdelingen som en del af handleplanen for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol fra 2016.

Det overordnede formål med rettighedskampagnen er at fremme ligestilling og mindske negativ social kontrol blandt kvinder, mænd og unge med etnisk minoritetsbaggrund.

Evalueringen har overordnet set haft fokus på kampagnens forskellige kurser målrettet kvinder, mænd og unge med etnisk minoritetsbaggrund. Evalueringen viser, at kurserne er kommet bred ud i landet og har haft stor interesse både på landets sprogskoler, jobcentre, boligsociale indsatser og foreninger. Det er vores vurdering, at kampagnen er lykkes med at komme ud til en række minoritetsetniske personer, men at der er potentiale for at videreføre en stor del af indsatsens aktiviteter.

Herudover viser evalueringen, at der er stor tilfredshed med kurserne blandt deltagerne. Over 80 pct. af deltagerne angiver, at de har opnået ny relevant viden om bl.a. kvinders rettigheder, ligestilling i Danmark og ægteskab og skilsmisse, på baggrund af kurserne. Herudover vurderer en stor del af deltagerne, at de kan bruge deres nye viden i hverdagen, og at de vil tale med andre om kurserne. Hele 81 pct. af deltagerne peger på, at de vil gøre noget anderledes i deres familieliv fremover.

Har du spørgsmål til rapporten, er du velkommen til at kontakte analytiker Amanda Thor Andersen.

 

Se alle rapporter →