Voksen- og efter-uddannelse og kvalificeret arbejdskraft

Det danske arbejdsmarked er under løbende forandring, og kompetencebehovene ændrer sig konstant. Efter- og videreuddannelse af arbejdsstyrken er centralt i arbejdet med at sikre, at de danske arbejdstageres kompetencer matcher de behov, som efterspørges på arbejdsmarkedet.

I Oxford Research har vi mange års erfaring med at rådgive aktører i VEU-systemet og gennemføre evalueringer af uddannelsestilbud og analysere fremtidens kompetencebehov. Vi kombinerer dyb indsigt i VEU-systemet med sektorviden om erhvervslivets behov og arbejdspladskultur. Derfor kan vi udarbejde undersøgelser af kompetencebehov og uddannelsestilbud til ufaglærte, faglærte og personer med videregående uddannelser.

Vi rådgiver om udviklingen af et fleksibelt VEU-system, der matcher arbejdsmarkedets kompetencebehov

AMU-systemet har i mange år været udfordret af faldende kursisttal. Tilsvarende er kursisttallet i det videregående efteruddannelsessystem stagneret. Med tanke på den teknologiske udvikling og arbejdsgivernes efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft, er det et paradoks, at VEU-systemet slet ikke bliver brugt i det omfang, som det har potentiale til.

I Oxford Research er vi optagede af at understøtte udviklingen af et fleksibelt og overskueligt voksen- og efteruddannelsessystem, der tilbyder uddannelser, der matcher arbejdsmarkedets behov, og som samtidig er tilpasset en arbejdende hverdag for arbejdstagerne. Hvis ikke der er fokus på alle disse elementer i arbejdet med VEU-systemet, så lykkes vi ikke med at skabe det system for livslang læring, der er behov for – både nu og i fremtiden.

Vi har igennem de senere år gennemført en række undersøgelser af VEU-systemet. Vi har bl.a. gennemført undersøgelser af, hvilke barrierer arbejdsgivere og arbejdstagere oplever for at bruge efteruddannelse. Med afsæt heri samt forståelse for ændringer i arbejdsmarkedet og den teknologiske udvikling rådgiver vi beslutningstagere og uddannelsesudbydere om, hvordan de kan tilpasse uddannelsesudbuddet, så det matcher både arbejdsgivere og arbejdstageres behov.

Vi har desuden et indgående kendskab til hele partsstyringssystemet og har i mange år understøttet efteruddannelsesudvalgene og advisory boards med beslutningsgrundlag, når AMU-tilbudsviften skal tilpasses, og efteruddannelsesmoduler skal udvikles.

 

Vi afdækker kompetencebehov og understøtter adgangen til kvalificeret arbejdskraft

På et arbejdsmarked med stigende omskiftelighed og kompleksitet er der løbende behov for at undersøge om uddannelsessystemet matcher de efterspurgte kompetencebehov, og hvorvidt virksomhederne har adgang til den arbejdskraft, de efterspørger.

I Oxford Research er vi specialiserede i at gennemføre analyser af kompetencebehov, nye tendenser på arbejdsmarkedet og adgangen til kvalificeret arbejdskraft. I vores undersøgelser tager vi afsæt i arbejdsmarkedets behov og kombinerer det med indsigt i tendenser på arbejdsmarkedet og teknologiske trends.

Vi understøtter ministerier, efteruddannelsesudvalg, klyngeorganisationer, tænketanke og arbejdsmarkedets parter, når de skal bruge indsigt i arbejdskraftsbehov, fremtidens kompetencer, nye tendenser på arbejdsmarkedet og rådgivning om nationale og lokale tiltag, der kan understøtte adgangen til kvalificeret arbejdskraft.

Relevante rapporter