Oxford Research A/S har i samarbejde med Hanne Shapiro Futures udarbejdet en rapport om de barrierer, medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.

Aktiviteten for offentligt finansieret VVEU har siden midten af nullerne, med undtagelse af enkelte udsving, været stagnerende. Målt i antallet af årselever var der i 2005 ca. lige så mange elever, der deltog i videregående VEU-aktiviteter, som der var i 2014. Aktiviteten står i kontrast til den udvikling, der har været på det ordinære videregående uddannelsesområde, hvor der i samme tidsperiode er sket en vækst på 38 pct. For at skabe øget viden om årsagerne til den stagnerende aktivitet har Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) bedt Oxford Research om at undersøge, hvilke barrierer arbejdsgivere og arbejdstagere oplever for at deltage i videregående voksen-, efter- og videreuddannelse (VVEU).

Se alle rapporter →