Formålet med kortlægningen af behovet for kvalificeret arbejdskraft er at skabe et solidt vidensgrundlag for at kunne udvikle løsninger og initiativer, der kan afbøde lokalområdets rekrutteringsudfordringer.

Kortlægningen behandler således tre hovedtemaer:
Identifikation og konsekvenser af rekrutteringsudfordringer Identificere omfanget af rekrutteringsudfordringer for erhvervslivet i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner, samt hvilken type arbejdskraft, som virksomhederne særligt har mangel på.
Årsager til rekrutteringsudfordringerne Afdækning af baggrunden for og årsagerne til de specifikke og ofte forskelligartede årsager til virksomhedernes problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
Løsning af rekrutteringsudfordringer Kortlægning af, hvordan områdets virksomheder, jobcentre og erhvervsfremmeaktører samt andre kommuner, regioner, erhvervsfremmeaktører, nationale aktører mv. har forsøgt at løse tilsvarende rekrutteringsudfordringer.

Se alle rapporter →