Oxford Research har udarbejdet en kortlægning af behovet for kvalificeret arbejdskraft i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg Kommuner. Formålet med kortlægningen er at skabe et solidt vidensgrundlag for at kunne udvikle løsninger og initiativer, der kan afbøde lokalområdets rekrutteringsudfordringer.

Kortlægningen behandler tre hovedtemaer:
Identifikation og konsekvenser af rekrutteringsudfordringer: Identificere omfanget af rekrutteringsudfordringer for erhvervslivet i Lolland, Guldborgsund og Vordingborg kommuner, samt hvilken type arbejdskraft, som virksomhederne særligt har mangel på.
Årsager til rekrutteringsudfordringerne: Afdækning af baggrunden for og årsagerne til de specifikke og ofte forskelligartede årsager til virksomhedernes problemer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.
Løsning af rekrutteringsudfordringer: Kortlægning af, hvordan områdets virksomheder, jobcentre og erhvervsfremmeaktører samt andre kommuner, regioner, erhvervsfremmeaktører, nationale aktører mv. har forsøgt at løse tilsvarende rekrutteringsudfordringer.

Se alle rapporter →