Grundskolen

Grundskolen er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund. Det er i skolen, alle mødes, og alle påvirkes. I Oxford Research er vi optagede af, at skolen løfter alle børn så meget, de kan, uanset social baggrund.

Vi bygger bro mellem grundskolen
og andre velfærdsområder

I Oxford Research er vi særligt stærke, når vi arbejder med grundskolen i relation til vores andre styrkeområder. Vi kombinerer indsigten i skoledomænet med dyb faglig viden om en række andre områder på velfærdsområdet.

Vi har fx gennemført en række projekter, hvor folkeskolen danner ramme for en universel indsats om bevægelse, trivsel mv. Vi har også ofte fokus på børn med særlige udfordringer fx anbragte børn, skilsmissebørn eller børn med handicap.

Vi kombinerer også gerne vores viden om fx ny teknologi og arbejdsmarkedsbehov med domæneviden om grundskolen, når vi gennemfører evalueringer af talentarbejdet på det naturvidenskabelige område i den danske folkeskole. 

 

Vores tilgang til analyser og evalueringer

Vi har mange års erfaring med at gennemføre analyser og evalueringer på grundskoleområdet. Når vi evaluerer en indsats eller et projekt tager vi afsæt i formålet med indsatsen og evalueringen. Hvad skal indsatsen fremme? Hvem skal bruge evalueringen, og hvilken viden har de brug for?

Vi har gode erfaringer med virkningsevaluering som metode, da den er god til at vise, om der er virkninger, som faktisk skyldes indsatsen, samtidig med at man også får viden om, hvordan og hvorfor indsatsen virker og under hvilke forudsætninger.

Implementering af indsatser

Vi kan understøtte kommunens eller skolens arbejde med at implementere indsatser. Det kan foregå på tre måder.

  • Vi giver anbefalinger og hjælper med at føre dem ud i livet i forlængelse af en evaluering.
  • Vi understøtter implementering i forbindelse med en evaluering, hvor løbende workshops, fokusgrupper og opfølgninger fastholder fokus og giver mulighed for at styre processen.
  • Vi benytter vores faglige viden på området og vores erfaring med implementering i grundskolen – uafhængigt af evalueringer.
Relevante rapporter