Kampen for lige rettigheder for alle kæmpes på mange fronter. Vi arbejder i øjeblikket med et projekt, der skal bidrage til på lang sigt at skabe mere lige vilkår for alle grupper på arbejdsmarkedet.

Oxford Research er i 2019 og 2020 en del af et stort europæisk projekt, der skal give ny viden om arbejdsforhold for tre grupper på arbejdsmarkedet; kvinder, migranter og LGBTI personer.

Målet med projektet er at undersøge, om der er en sammenhæng mellem diskrimination af henholdsvis kvinder, migranter og LGBTI personer, det arbejdsmiljø de arbejder under og deres helbredstilstand. Projektet har specifikt fokus på muskel-skeletbesvær, det vil sige smerter i led og muskler såsom rygsmerter. Undersøgelsen består af et systematisk litteraturstudie, en analyse af surveydata fra en række europæiske surveys samt kvalitative studier i fem udvalgte lande.

Projektet kommer til at give svar på en række interessante spørgsmål såsom:

  • Hvilke sektorer arbejder kvinder, migranter og LGBTI personer i?
  • Hvilket særpræg har arbejdsmiljøet for henholdsvis kvinder, migranter og LGBTI personer?
  • I hvor høj grad udsættes kvinder, migranter og LGBTI personer for diskrimination?
  • Hvilken betydning har den diskrimination kvinder, migranter og LGBTI personer udsættes for?

I undersøgelsen behandles de tre grupper selvstændigt, og de resultater vi finder for migranter har ikke nødvendigvis sammenhæng med det vi finder for LGBTI personer og kvinder.

Projektet udføres for det europæiske arbejdsmiljøagentur EU-OSHA i samarbejde med vores faste samarbejdspartnere, Panteia fra Holland og Ikei fra Spanien samt en række eksperter fra andre europæiske lande.

Kontaktperson
Senioranalytiker, Tobias Bühring