Tre organisationer har i 2015-2018 fået satspuljemidler til at udbyde idrætsaktiviteter til socialt udsatte mennesker. Oxford Research er blevet valgt af Kulturministeriet til at evaluere aktiviteterne og understøtte forankringen af indsatserne.

Idræt og motion har stor betydning for socialt udsattes sundhed, trivsel og netværk. Men socialt udsatte, så som hjemløse, psykisk syge og misbrugere, har ofte svært ved at passe ind i almindelige idrætstilbud. For at sikre at udsatte mennesker, har adgang til idrætstilbud, har tre organisationer (Ombold, Idræt for Sindet og Landsforeningen af Danske Væresteder) fået midler til at fortsætte deres aktiviteter i 2015-2018 og søge en permanent forankring af aktiviteterne.

Oxford Research skal støtte organisationerne i at forankre deres aktiviteter, herunder undersøge muligheder for en permanent organisering og finansiering. Det sker gennem sparring, facilitering af dialog samt en række workshops, hvor forskellige interessenter bringes sammen.

Som en del af projektet gennemfører vi en evaluering på baggrund af interviews, de løbende procesaktiviteter samt data fra de tre organisationer om deres aktiviteter. I evalueringen vil vi pege på hvilke tiltag, de forskellige aktører kan tage for at sikre en forankring.