NYHEDER

Filtrer

Oxford Research har i foråret 2016 evalueret det vellykkede udviklingsprojekt Fremtidens Valg og Vejledning, som Region Hovedstaden, UU København, UU Tårnby og UU Øresund står bag. Projektets formål var at udvikle og afprøve nye og bedre vejledningsmetoder til elever i 8. klasse. Metoderne skulle for det første styrke de unges valgkompetencer og for det andet medvirke til, at flere unge får øjnene op for de muligheder, som erhvervsuddannelserne byder på. Dette skal dels resultere i færre omvalg og mindre frafald, dels i at flere får en ungdomsuddannelse, som de realiteten kan bruge til noget. Evalueringen viser, at der gennem projektet er skabt en række brugbare vejledningsværktøjer, som de deltagende lærere og vejledere er meget tilfredse med, og som har skabt gode resultater i de deltagende klasser. Endvidere vurderes værktøjerne at være intuitive og dermed også nemme at gå til for andre, der ikke har været en del af projektet.