NYHEDER

Filtrer

Oxford Research, PWC og CEBR (CBS) har gennemført midtvejsevaluering af projektet ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud” for Socialstyrelsen. I indsatsen afprøves redskaberne Mestringsskema og BVC med henblik på at forebygge vold på botilbud.

Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud

Oxford Research, PWC og CEBR (CBS) har fået til opgave at evaluere projektet ”Styrket indsats til forebyggelse af vold på botilbud” for Socialstyrelsen. I indsatsen tager man afsæt i de gode erfaringer, der er med at bruge redskaberne Mestringskema i Region Nordjylland og Bröset Violence Checkliste (BVC), som er udviklet og valideret i behandlingspsykiatrien. I projektet afprøves redskaberne med henblik på at forebygge vold på botilbud og forsorgshjem.