NYHEDER

Filtrer

Oxford Research evaluerer KEEP, der er et gruppebaseret, forebyggende kursus – og træningsforløb for plejefamilier. KEEP fokuserer på at forebygge og håndtere problemadfærd hos plejebørn, og er allerede veldokumenteret og implementeret med god effekt i andre lande – primært i USA og England, men også Sverige har gode erfaringer.