NYHEDER

Filtrer

Ikt-erhvervene vurderes at have et stort globalt vækstpotentiale, og ikt er ligeledes en drivkraft for innovation og vækst i andre brancher. Det gælder også i Midtjylland. Oxford Research og Hoegenhaven Consult gennemførte i sommeren 2016 en analyse til prioritering af indsatser og virkemidler til udbygning af styrkepositionen inden for ikt i Region Midtjylland. Analysen konkluderer, at en erhvervsfremmeindsats målrettet ikt-området i Region Midtjylland kan være med til at realisere den regionale ikt-klynges vækstpotentiale samt understøtte innovation og vækst generelt i regionen.