Stigende luftforurening har medført øget eksport for danske virksomheder med speciale i at levere renluftsløsninger. Det er én af konklusionerne i en ny offentliggjort undersøgelse, der undersøger potentialerne for danske renluftsteknologier på det globale marked.

Oxford Research har sammen med FORCE Technology og Dansk Miljøteknologi for Miljøstyrelsen gennemført en analyse af eksportpotentialerne for danske renluft teknologier på det globale marked. Udover potentialer kortlagde analysen eksport- og vækstbarrierer samt rammebetingelserne for renluft teknologi sektoren.

Analysen viste, at knowhow og viden om de lokale markedsforhold for mange af virksomhederne er en barriere for eksport. Generelt er eksport forbundet med betydelige omkostninger, og betragtes af mange virksomheder som en barriere. Der er blandt andet omkostninger i forhold til at opnå kendskab til markeds- og forretningsforhold i eksportlandet, opbygge og vedligeholde distributionsnetværk, tilpasse produktet til markedets standarder samt opfylde administrative formaliteter og reguleringer.

Den centrale datakilde i analysen var interview med virksomheder samt eksperter og interessenter.

Rapporten findes endvidere omtalt på ministeriets hjemmeside, klik her