Team

Eigil Stefansen

Analytiker

+45 20 15 46 70

est@oxfordresearch.dk

Eigil Stefansen er analytiker i Oxford Research. Han har for nyligt færdiggjort sin kandidat i Statskundskab ved Københavns Universitet. Eigil er derudover bachelor i Politik & Administration fra Roskilde Universitet. Særligt fra Roskilde Universitet har Eigil stor erfaring med at arbejde projektorienteret og med at anvende kvantitative og særligt kvalitative metoder i praksis.

Yderligere har Eigil erfaring med projektarbejde fra sin tidligere stilling som bachelor i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. Her har han arbejdet på en række interne analyser i kommunen på løn- og personaleområdet samt været projektleder på flere automatiseringer af arbejdsgange i kommunen.