Regeringen har en målsætning om, at dansk forskning skal være af højeste internationale kvalitet. Det internationale samarbejde er derfor en central forudsætning for at indfri målet, ligesom den danske deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation spiller en vigtig rolle.

Uddannelses- og Forskningsministeriet har, bl.a. på baggrund af Oxford Research’s kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber, igangsat en handleplan for dansk deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation.
Handlingsplanen skal justere og optimere den eksisterende Horizon 2020 indsats via en række initiativer og anbefalinger til de relevante aktører i Danmark. Oxford Research har i forbindelse udarbejdet en analyse, der har haft til formål at:

  • Blive klogere på, hvilke virksomheder der deltager i Horizon 2020, og hvad der kendetegner de mest succesfulde
  • Undersøge, hvad virksomheder konkret får ud af deres deltagelse, samt hvilke barrierer og udfordringer de møder på vejen
  • Lære af de mest succesfulde – hvilke strategier har de ift. deres deltagelse i Horizon 2020, hvordan organiserer de ansøgningsprocesser og implementeringen af projekterne, hvordan bruger de rådgivningsservicen, og hvordan overkommer de typisk udfordringer og barrierer
  • Udarbejde en række virksomhedsrettede cases, der illustrerer hvad virksomheder konkret får ud af deres deltagelse i Horizon 2020 og som kan motivere andre virksomheder (der overvejer deltagelse i Horizon 2020) og bruges i rådgivningssystemet i promovering af Horizon 2020 og Horizon Europe
  • Indsamle viden om udenlandske erfaringer med deltagelse i Horizon 2020 og perspektivere den danske rådgivningsindsats til lande med en generelt højere virksomhedsdeltagelse
  • Udvikle anbefalinger til, hvordan den danske virksomhedsdeltagelse i Horizon 2020 kan øges både målrettet virksomhederne og rådgivningsservicen

Formålet med analysen er at undersøge, hvilke parametre og årsager der gør sig gældende for at virksomheder vælger at investere og engagere sig i projekter under Horizon 2020 og på det grundlag udvikle anbefalinger til virksomheder, der overvejer deltagelse samt til, hvordan rådgivningsservicen evt. kan forbedres.

Analysens tyngde ligger i den danske virksomhedsanalyse, hvor vi gennem metode- og kildetriangulering vil udføre en grundig kortlægning af den danske virksomhedsdeltagelse i Horizon 2020. Virksomhedsanalysen består af tre dele:

  1. Kortlægning af de deltagende virksomheders kendetegn
  2. Analyse af barrierer og udfordringer, og hvordan de overkommes
  3. Analyse af gevinster, oplevede effekter og merværdi ved deltagelsen

Vi besvarer analysespørgsmålene gennem en kombination af flere metoder og kilder – registerbaseret dataanalyse af de deltagende virksomheders profil, survey med de deltagende virksomheder samt kvalitative interview med udvalgte succesfulde virksomheder og aktører i rådgivningssystemet.