Oxford Research har udarbejdet en analyse på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som giver et solidt indblik i de danske virksomheder, der deltager i EU's Horizon 2020 program.

Analysen er udarbejdet af Oxford Research på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den giver et solidt indblik i de danske virksomheder, der deltager i Horizon 2020, hvad der kendetegner dem og deres udbytte. Desuden rummer den forslag til, hvordan virksomhedsdeltagelsen kan øges fremover.

Fakta om analysen

Analysen tager udgangspunkt i registerdata, survey udsendt til 385 aktive danske virksomheder i Horizon 2020, interviews med erfarne virksomhedsdeltagere og virksomhedsrådgivere, samt indsamlet viden om udenlandske erfaringer om deltagelse i Horizon 2020 (Tyskland, Østrig, Holland og Sverige).

Formålet med rapporten er at blive klogere på, hvilke danske virksomheder der deltager i Horizon 2020, hvilket udbytte virksomhederne får ud af deltagelsen, og hvad der kendetegner de virksomheder, der har erfaring med Horizon 2020. Denne viden skal give et godt afsæt for virksomhedsrådgivning og virksomhedsdeltagelse i det kommende forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe.

Rapporten indeholder desuden konkrete anbefalinger til, hvordan den danske virksomhedsdeltagelse i EU’s program for forskning og udvikling kan øges både målrettet virksomhederne og rådgivningsservicen.

Med rapporten følger også et casekatalog med fem virksomhedsinterview, der går i dybden med deres erfaringer med at deltage i Horizon 2020.

Se alle rapporter →