Oxford Research har gennemført en Tværnordisk kortlægning af good practice og effekter i de offentlige myndighederes arbejde med ligestillingsvurdering på udvalgte serviceområder for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Kortlægningen er nu færdiggjort og afrapporteret i en række rapporter, bilag med casebeskrivelser samt pixi-udgaver.

Kortlægningen er gennemført på både statsligt og kommunalt niveau i de nordiske lande og omfatter dels en spørgeskemaundersøgelse til samtlige ministerier i de nordiske lande, dels 35 casestudier af good praksis samt en beskrivelse af de nationale kontekster for ligestillingsvurdering.

Kortlægningen viser, at brugen af ligestillingsvurdering kan medføre:

  • Kvalitet i kerneydelser – Kerneydelsen kvalificeres og målrettes som følge af ligestillingsvurderingen, hvorved kvaliteten øges
  • Lige muligheder – Øget kvalitet i kerneydelsen betyder, at den indsats, som tilbydes, kan udvikles således, at den er tilpasset kønsforskelle. Derved skabes lige muligheder for begge køn
  • Øget ligestilling – Lige muligheder fører til øget ligestilling, fordi kønnenes muligheder for at agere uafhængigt af deres køn øges

Derudover viser kortlægningen, at der er stor variation mellem de forskellige nordiske lande i forhold til arbejdet med ligestillingsvurdering i de offentlige myndigheder, som i høj grad hænger sammen med den nationale kontekst i det enkelte land.