Denne pjece sætter fokus på resultaterne af en kortlægning af ligestillingsvurderinger af kerneydelser på kommunalt niveau i de nordiske lande.

Pjecen indeholder først en beskrivelse af, hvad der ligger i begrebet ligestillingsvurdering. Dernæst beskrives de overordnede resultater og effekter af kortlægningen, og endelig gives der eksempler på arbejdet med ligestillingsvurdering af kerneydelser samt anbefalinger til, hvordan dette arbejde kan gribes an.

De tilhørende publikationer kan findes:

– Kortlægning af ligestillingsvurdering i statslige myndigheder

– Pjece Ligestillingsvurdering i kommunale myndigheders arbejde

– Pjece Ligestillingsvurdering i statslige myndigheders arbejde

Se alle rapporter →