3F's projekt Læsning og Kommunikation i Virksomhederne har til formål at tydeliggøre og facilitere disse tilbud, så flere medarbejdere får basale skrive- og læsefærdigheder og de rette it-værktøjer til at hjælpe dem i deres arbejds- og hverdagsliv.

Der findes flere måder hvorpå medarbejdere kan få opgraderet deres skrive- og læseevner. 3F’s projekt Læsning og Kommunikation i Virksomhederne har til formål at tydeliggøre og facilitere disse tilbud, så flere medarbejdere får basale skrive- og læsefærdigheder og de rette it-værktøjer til at hjælpe dem i deres arbejds- og hverdagsliv.

Vi har evalueret hvilken betydning projektet har haft i virksomhederne – for medarbejdere og for virksomheder generelt. Centrale evalueringsemner har været fremtidige behov for kommunikationskompetencer, udbytte af projektaktiviteter og virkningen af kompetenceudviklingen. Vi har fundet nogle gode eksempler på hvilken forskel det kan gøre for en virksomhed at opgradere medarbejdernes kommunikationsevner.
Vi har også undersøgt hvorfor mange virksomheder har sagt nej tak til at deltage i forskellige dele af projektet. Var det på grund af manglende behov, manglende tid eller manglende viden? Dette hjælper 3F til at tilrettelægge fremtidige uddannelsesprojekter på en endnu mere relevant måde.